Vzdrževanje in servis

Naše podjetje nudi redna letna preventivna vzdrževalne servisne aktivnosti kot tudi izredne servisne posege.

Vse servisne posege izvajamo skladno s priporočili proizvajalcev. Delo opravljajo naši certificirani servisni inženirji.

Kvalifikacija opreme

Ob dobavah tehnološke opreme izvedejo certificirani servisni inženirji kvalifikacijo in validacijo opreme